Tema: Arbejdsmarked

content-picture.php

Lad os gøre det helt klart. Der netop indgåede industriforlig afspejler på ingen måde de store overskud der har været i industrien eller de svimlende lønstigninger, der er udbetalt på direktørgangene. Industriforliget afspejler det aktuelle styrkeforhold mellem arbejder og arbejdsgiver.


23.
februar
2020
Læst: 232 gange.
content-picture.php

Ken Loach har gjort det igen; lavet en fremragende politisk film. Han forstår at fortælle en historie om almindelige menneskers hverdagsliv på en måde, som appellerer til alle. Også denne gang tager han fat i et alvorligt politisk problem. Ved at følge hovedpersonernes  forståelige problemer sætter han tankerne i sving. Her er ingen løftede pegefingre, løsningerne må man selv tænke sig til.


5.
december
2019
Læst: 226 gange.
content-picture.php

Hvorfor har flere HK-sektorer indført lønsikring ved ledighed?
Har fagbevægelse opgivet den politiske kamp for at genrejse dagpengesystemet?
Er socialrådgivning en fagforeningsopgave?
Er velfærdssamfundet blevet så stækket, at fagbevægelsen må kigge tilbage på fordums selvbetalte og selvorganiserede sociale hjælpeforanstaltninger?


7.
november
2019
Læst: 244 gange.
content-picture.php

Labor Pioneers af Nina Trige Andersen skildrer rekruttering af filippinsk arbejdskraft til Danmark fra 1960’erne til i dag, og sætter denne specifikke historie i kontekst af kampe om indvandringslovgivning, arbejdsmarkedsforhold og livsvilkår i øvrigt.


3.
juni
2019
Læst: 389 gange.
content-picture.php

Kampen for retten til en tredje alder som pensionist handler om det samme som kampen for ret til ferie, kampen om den ugentlige arbejdstid osv. Det handler alt sammen grundlæggende om kapitalens mulighed for at udbytte arbejderklassen. Hér: At en højere pensionsalder giver arbejdsgiverne bedre mulighed for at udbytte arbejderklassen.


10.
februar
2019
Læst: 638 gange.
content-picture.php

Så bramfrit udtrykte DF’s trafikordfører, Kim Christiansen, sig, da 3F forlangte, at en af hans ansatte skulle have sygedagpenge og ordnede arbejdsforhold. Selvom DF har haft held til at bilde folk ind, at DF er den lille mands parti, så afslører Kim Christiansens udbrud, hvordan partiledelsen ser på fagforeningerne.


22.
december
2018
Læst: 656 gange.
content-picture.php

Man skal ikke klikke sig gennem mange danske medier i disse dage for at finde ’arbejdskamp anno 2018’. De sidste par uger har kampen mellem DSB og de ansatte fyldt voldsomt i medierne. En direkte, selvstændig organisering og mobilisering blandt lønmodtagere, der forsvarer deres løn og arbejdsvilkår. En situation, vi ellers ofte har kigget langt efter i de sidste mange år.


2.
december
2018
Læst: 756 gange.
content-picture.php

Ryanairs chef Michael O’Leary har engang sagt, at Helvede fryser til is før end han indgår overenskomst med fagforeningerne. De ord har han i det sidste års tid måtte æde i sig igen. Takket være et hidtil uset sammenhold mellem piloter og stewardesser, og på tværs af lande- og sproggrænser, ser det nu til, at Ryanairs modstand mod fagforeninger omsider står for fald. Forløbet er et lærestykke i, hvordan arbejdstagerne i et grænseløst Europa finder sammen.


9.
september
2018
Læst: 942 gange.
content-picture.php

For 7 år siden lancerede den britiske økonom, Guy Standing begrebet ”The Precariat”, om en ny og farlig klasse. Klassen, der godt nok stadig først er ved at blive dannet, stod fx bag det Arabiske Forår, ifølge Guy Standing. Så det siger sig selv, at vi har at gøre med stærke sager.


12.
august
2018
Læst: 1145 gange.
content-picture.php

Når Københavns Sprogcenter stopper undervisningen, fordi kontrakten er tabt, er der et stort overskud i kassen. Det kommer offentligheden ved, hvad der skal ske med de penge.


5.
juni
2018
Læst: 1010 gange.
category.php