Tema: Sundhed

content-picture.php

Vi lever i vanskelige tider, men vi organiserer os også, så vi overgiver os ikke, men forbereder tværtimod vores næste angreb. Refleksioner, scenarier og krav midt i udbruddet af Coronavirus.


19.
marts
2020
Læst: 40 gange.
content-picture.php

Der er mange lighedspunkter mellem Covid-19-krisen og klimakrisen. I begge tilfælde gør loven om akkumulation for profittens skyld det kapitalistiske system ude af stand til at forebygge en fare som det egentlig godt er klar over.

Daniel Tanuro uddyber denne og syv andre vigtige pointer om Corona-epidemien i denne artikel.


12.
marts
2020
Læst: 361 gange.
content-picture.php

Hvad har en kinesisk by at gøre med argumenter for nødvendigheden af socialistisk planøkonomi. Det vil sikkert blot bidrage til forvirringen, hvis vi tilføjer et afgørende mellemled nCoV-2019.


8.
februar
2020
Læst: 287 gange.
content-picture.php

Netop hjemvendt fra den første store nationale sundhedskonference i Øksnehallen i København arrangeret af Danske Regioner under overskriften ”Sundhed for alle”, vil jeg komme med nogle kommentarer, set fra et venstreorienteret Region Sjælland-synspunkt.


9.
november
2019
Læst: 184 gange.
content-picture.php

Regeringen siger, at den med sit nye udspil til sundhedsreform vil skabe et bedre sundhedsvæsen. Men der er ikke brug for en reform, der flytter lidt rundt på opgaverne, nedlægger regionerne og opretter nye bureaukratiske strukturer. Lad os få et bedre sundhedsvæsen i stedet!


3.
februar
2019
Læst: 605 gange.
content-picture.php

Tre unge Afghanistan-veteraner tog denne sommer deres eget liv. Et stigende antal danske soldater med PTSD – posttraumatisk stressforstyrrelse, samt andre psykiske problemer, er et af resultater af Danmarks “aktivistiske udenrigspolitik”.


16.
oktober
2016
Læst: 988 gange.
content-picture.php

For knap et år siden udgav en dansk professor et 450 sider langt anklageskrift om bedrageri, korruption og udbredelse af dødsensfarlig medicin. Kritikken er blevet fortiet af de anklagede, afsløringerne ignoreret eller glemt af medierne, og politikerne har ladet forfatterens forslag til indgreb ligge.


22.
august
2014
Læst: 1170 gange.
content-picture.php

Det er sjældent, at kampen mod udsalget af den offentlige sektor i Sydeuropa ender med en sejr. Så det bør nydes til fulde, når det sker, som det gjorde for nylig i Madrid.


24.
februar
2014
Læst: 1160 gange.
content-picture.php

Velfærdsteknologien er under hastig udvikling. Det betyder nye muligheder, men også store udfordringer – og faldgruber – for kvaliteten i servicetilbuddet på især social- og sundhedsområdet.


14.
december
2013
Læst: 1036 gange.
content-picture.php

Enhedslisten i Region Hovedstaden støtter en bred budgetaftale. Muligheden for 500 nyansættelser og løfte om midlertidigt stop for hospitalsnedlæggelser/sammenlægninger i 2013 har været afgørende for Enhedslisten. Der er dog stor betænkelighed ved en 2 procent grønthøster-besparelse, som trækker i den modsatte retning.


30.
september
2012
Læst: 1012 gange.
category.php