content-picture.php

Over hundrede millioner indiske arbejdere strejkede i to dage i februar, i den største strejke i arbejderklassens historie. Den indiske arbejderklasse kunne blive en langt stærkere kraft end hæren. Af Soma Marik, i International Viewpoint, marts 2013.

af Soma Marik, udgivet den 3. marts 2013

single.php