content-picture.php

Arbejdermuseet har digitaliseret en række af Socialistisk Arbejderpartis kongresvedtagelser fra 1980'erne.

af Redaktionen, udgivet den 28. august 2008

Det drejer sig blandt andet om partiprogrammet, som blev vedtaget på den første kongres i 1980 – og den sidste i Revolutionære Socialisters Forbund.

Skiftet fra ”forbund” til ”parti” var udtryk for en organisatorisk og medlemsmæssig fremgang, samt en forventning om at spille en større rolle i det politiske liv, blandt andet ved opstilling til folketingsvalg. SAP opstillede ved valgene i 1981, 1984 og 1987 og opnåede hver gang nogle få tusinde stemmer. I 1989 var SAP med til at danne Enhedslisten.

Den programmatiske tekst ”Vejen til socialisme” fra 1994 (1. udgave i 1989), som har været brugt som grundmateriale i studiekredse frem til i dag, er også blandt de digitaliserede tekster.

Link til teksterne findes på Arbejdermuseets hjemmeside.

single.php