content-picture.php

Et spøgelse går gennem Europa. Ungdommens spøgelse. Ungdoms-arbejdsløsheden i Grækenland har nået svimlende 35 procent. Selv de, som har et arbejde, er blevet presset ned på et lønningsniveau, hvor mindstelønnen er 3168 kr. om måneden.

af Astrid Vang Hansen og Nicolas Jones Pedersen

Klassekampen er intensiveret, og der er blevet organiseret adskillige generalstrejker i de seneste år. Særligt hårdt rammes ungdommen. Både i Grækenland og i hele Europa.

Netop i dette hårdt kriseramte land afholdes i år den Internationale Socialistiske Ungdomslejr, hvor omkring 500 unge kammerater, fra omkring 20 lande i og udenfor Europa mødes. Et af de temaer, som har fået høj prioritet på programmet, er kampen mod den voksende fascisme, der særligt i Grækenland med fremgangen for bevægelen Gyldent Daggry har betydet massivt forøget vold og mord på særligt immigranter i landet. Dertil kommer det centrale spørgsmål om den græske venstrefløjs-koalition SYRIZAs rolle og muligheder for at skabe et troværdigt alternativ i Grækenland og dermed håb for resten af det kriseramte Europa.

Ud over Grækenland vil også Spanien, Italien og Frankrig sende store delegationer til lejren. Det nylige valg i Italien og den spanske indignados-bevægelse er tegn på en ungdom, der søger nye veje, nye ideer. Men udstiller også en venstrefløj, der har brug for, at unge socialister kommer i offensiven. Vi skal vende desillusion og forvirring til organisering og kamp!

Naturligvis står lejren i den økonomiske krises tegn. De udfordringer, som krisen stiller os overfor, og de aggressive angreb på arbejderklassen og ungdommen, som vi oplever over hele verden, præger de lokale kampe og erfaringer, som vi gør os i disse år. Temaer som det arabiske forår og modstanden mod imperialisme er centrale, og det samme gælder spørgsmålet om, hvordan vi genskaber en slagkraftig arbejderbevægelse, der kan stå op imod de angreb, vi møder. Også den økologiske krise og kampen mod kvindeundertrykkelse og undertrykkelse af seksuelle minoriteter er på programmet.

Vi kan lære af de kampe og erfaringer, som vores kammerater er involveret i, i hele verden. Derfor er lejren en unik mulighed for at samle ungdommens revolutionære socialister og udvikle vores ideer om, hvordan vi skaber en anden verden. Hvordan vi knuser kapitalismen og skaber et bæredygtigt socialistisk samfund – fri for al undertrykkelse.

Fra Danmark regner vi med at sende mindst 25 unge afsted. Både SAP’ere og andre unge kammerater fra SUF deltager. Lejren er fra den 3. til 9. august. Hvis du vil med eller bare høre mere, så skriv til sek.sapu@gmail.com.

Unge i alle lande – foren jer!

single.php